Jun
24
to Jul 2

Risør kammermusikkfestival

Lydinstallasjon i Kunstparken

Åtte komponister har fått i oppgave å tegne en musikalsk tidslinje gjennom 100 år, med en total varighet på 5 minutter pr. verk, m.a.o. 3 sekunder pr. år.  Materiale er hentet fra arkiv, innspillinger og annet komponistene har klart å finne fram.  Hver komponist har arbeidet med én region –  Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.  De åtte verkene inneholder klipp fra så godt som samtlige norske komponister gjennom 100 år. Electric Audio Unit er med på å feire 100-årsjubileet til Norsk Komponistforeninggjennomdisse åtte bestillingsverkene.  Resultatet er en rekke romlige, elektroakustiske komposisjoner som reflekterer komponist, demografi, historie, dagens ‘smak’, og inkluderer bruk av moderne musikkteknologi . 

Installasjonen vil stå i Kunstparken under hele festivalen, og åpner lørdag 24. juni kl. 14. 

Installasjonen inneholder åtte urframføringer av verk av norske komponister:
   - Bjarne S. Kvinnsland
   - Rebecka Ahvenniemi
   - Frank Ekeberg
   - Jon Marius Aareskjold
   - Natasha L. Barrett
   - Anders Tveit
   - Ulf A. S. Holbrook
   - Anders Vinjar

View Event →